Training speciaal voor Support Professionals in loondienst zoals:

(directie)secretaresses, management assistenten, officemanagers, personal assistants, (project)ondersteuners, etc die zowel op kantoor als vanuit huis willen werken met behulp van nieuwe online ontwikkelingen!

Ontwikkel jezelf van Management Assistent naar Virtueel Assistent in loondienst

Onafhankelijk van werklocatie als sparringpartner ondersteuning leveren, met behoud van je werk/privé balans.

De arbeidsmarkt verandert door digitale mogelijkheden

Steeds meer taken van personeel worden overgenomen door automatisering en robots. Managers voeren meer werkzaamheden zelf uit en zelfsturende teams zorgen dat managers soms zelfs overbodig worden. Besparing op overheadkosten is een must voor organisaties om te blijven bestaan. Bedrijven onderkennen dat ze de techniek moeten benutten. En diverse organisaties bieden medewerkers de kans om virtueel (remote) te gaan werken en/of zich te specialiseren.

Nieuwe beroepen in een nieuw tijdperk

Door de online ontwikkelingen zijn nieuwe beroepen ontstaan. Naast het wijzigen van het takenpakket door deze technische ontwikkelingen, vraagt de organisatie om andersoortige ondersteuning. Leidinggevenden zoeken sparringpartners die toegevoegde waarde leveren vanuit hun eigen visie en expertise. Die mee kunnen denken waar het bedrijf naar toe ontwikkelt en hoe zij daarin een rol kunnen spelen.

De Virtueel Assistent (VA) in loondienst die onafhankelijk van werklocatie inzetbaar is, gaat op een andere wijze werken, organiseren, communiceren en zich mogelijk zelfs specialiseren. De digitale ontwikkelingen vragen om kennis op het gebied van slim, efficiënt en praktisch inregelen van werkprocessen zodat men zoveel mogelijk zelfstandig kan werken. Hier heeft niet alleen de VA profijt van maar ook leidinggevenden en andere collega’s.

 

Z

Wil jij als Virtueel Assistent onafhankelijk van werklocatie kunnen werken en een rol als sparringpartner aannemen?

Z

Ben jij toe aan een nieuwe fase in je werkzame leven waarin je zelf je werktijden bepaalt en deels virtueel vanuit huis werkt?

Z

Kies je voor uitdagend werk en wil je jezelf verder ontwikkelen?

Z

Wil jij zorgen dat jij voorbereid bent op de baan van de toekomst?

Z

Ben jij in loondienst werkzaam en werk jij gedeeltelijk vanuit huis? Of ga je dat eerdaags doen?

Dan is dit de juiste training voor jou!

Een praktijkgerichte training met concrete opdrachten

De Academie voor Virtueel Professionals biedt altijd praktijkgerichte trainingen aan zodat je niet alleen kennis verkrijgt, maar vooral direct kunt toepassen in je werk. Je gaat aan de slag met praktische vraagstukken waarin je in samenspraak met je leidinggevende het locatie-onafhankelijk werken inregelt en jezelf ontwikkelt naar inhoudelijke sparringpartner!

De training bestaat uit 3 livedagen en 6 Inhoudelijke modules die geheel online zijn te volgen:

 • De livedagen staan in het teken van je eigen plan uitwerken en realiseren: wat wil jij gedurende deze 6 maanden training bereiken? Het gaat om zowel vakinhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling, naast het verdiepen van communicatievaardigheden. De bijbehorende thema’s komen terug in de online modules.
 • De online modules hebben ieder een specifiek thema en worden stapsgewijs geactiveerd.
 • Per module krijg je de bijbehorende documenten, checklists, opdrachten, etc.
 • Na iedere module ga je het geleerde onderzoeken, inrichten en toepassen in de praktijk.
 • Je kunt eenvoudig via de leeromgeving contact leggen en vragen stellen aan de trainers/coaches.
 • In de community omgeving heb je contact met de overige deelnemers voor discussies, vragen, ervaringen.
 • Je wordt getoetst op kennisniveau tijdens de training om te zien of je het geleerde begrepen hebt.
 • Je bepaalt zelf hoe snel je de trainingslessen wilt doorlopen. Basis opzet zijn de 6 modules die gedurende 6 maanden stapsgewijs beschikbaar worden gesteld, maar je bent vrij om zelf te bepalen wanneer je de lessen in de online modules volgt.
 • De training start 3x per jaar. Data van de eerstvolgende training staan vermeld op de website.

Live trainingsdag 1 in maand 1

Dit is de kick-off dag van de training. Voordat je inhoudelijk iedere maand met 6 thema’s aan de slag gaat, bepaal je eerst wat je wilt bereiken. Wat wil je leren? Wat wil je ontwikkelen? Wat wil je bereiken in je functie, je rol, je vaardigheden? Welke uitdagingen zie je? Persoonlijke ontwikkeling hoort daar ook bij.

Nadat je dat bepaald hebt, gaan we vaststellen hoe je daar de komende 6 maanden naar toe gaat werken. In feite maken we een plan wat jouw leidraad wordt voor deze training. Hierdoor werk je gericht aan je doelen en kun je makkelijk tussentijds bijsturen.

 

Live trainingsdag 2 in maand 3

Virtueel dus op afstand werken vraagt veel van je communicatievaardigheden. Zowel met je leidinggevende, je collega’s maar ook met derden. Effectief communiceren en samenwerken terwijl je elkaar vaak niet in de ogen kunt kijken of even binnenlopen, geeft een hele andere dynamiek. Tijdens deze live trainingsdag gaan we dieper in op jouw communicatie- en gedragsvoorkeuren.

Hiervoor gebruiken we Insights Discovery, een krachtige methode die uitgaat van psychologische gedrags- en communicatievoorkeuren. Het systeem is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Gustav Jung en gebruikt een toegankelijke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve samenwerking en cultuurontwikkeling te bevorderen. Insights Discovery onderscheidt zich doordat eenvoud en gebruikersgemak hand in hand gaan met praktische toepasbaarheid, diepgang en validiteit.

 

Live trainingsdag 3 in maand 5

Je bent ondertussen al een heel eind op weg met je leerdoelen en het implementeren van nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk. Dit is een mooi moment om terug te blikken hoe het gaat en waar je nog op kunt sturen.

Vanuit Insights Discovery maken we een verdiepingsslag wat weer helpt bij het verstevigen van je ondernemersmindset.

Daarnaast kijken we naar de samenwerking met je leidinggevende(n) en in hoeverre je al een sparringpartner bent. Zeker in combinatie met de toekomstige doelen van de organisatie waar je werkt, is het belangrijk dat jij jezelf verder ontwikkelt en je rol verstevigt zodat je kunt anticiperen op de veranderingen die op stapel staan.

Daarnaast krijg je 3 persoonlijke advies/coaching gesprekken aangeboden: 

Naast de online ondersteuning in de leeromgeving krijg je 3 advies/coaching gesprekken aangeboden om telefonisch of via Skype gedurende 45 minuten vraagstukken voor te leggen aan de traineres/coaches. Dit kunnen vraagstukken zijn met betrekking tot:

 

 • zaken rondom je praktijk opdrachten
 • jouw persoonlijke ontwikkeling
 • kansen en mogelijkheden voor je eigen (nieuwe) rol
 • je persoonlijk profiel van Insights Discovery

Je bepaalt zelf wanneer je een gesprek wilt inplannen en met welke trainer/coach met een specifieke expertise. Hierdoor bieden we maatwerk, passend bij jouw behoefte. Omdat er na afronding van de training ook nog vraagstukken op je pad komen, kun je de gesprekken inplannen tot en met 3 maanden na afronding van de training.

Wat de training concreet omvat

 

6 maanden training bestaande uit 6 online lessen en 3 dagen live training.

 • De eerste online les wordt op 27 januari 2020 beschikbaar gesteld. Daarna kan je op je eigen tempo alle online trainingslessen volgen. De basisopzet is 6 maanden doorlooptijd en stapsgewijs wordt iedere maand een volgende module vrijgegeven. Jij bepaalt echter zelf wanneer je met de nieuwe module met bijbehorende lessen start. Iedere module heeft een specifiek thema.
 • De live trainingsdagen zijn op 12 februari, 1 april en 10 juni 2020 bij Van der Valk Hotel te Breukelen. Meer inhoudelijke informatie hierover volgt.
Module 1 - Dagelijks Management

Op afstand werken betekent zorgdragen voor een werkomgeving waarin je optimaal kunt focussen. We gaan de praktische en organisatorische zaken uitwerken: waar werk je? Wanneer werk je? Hoe werk je? Van je kantoor, email, telefoon, wijze van archivering tot aan je urenregistratie. Welke middelen heb je nodig om goed samen te kunnen werken met je leidinggevenden?

Maar ook: wanneer werk je niet? Een valkuil is dat je je grenzen niet afbakent waardoor je teveel van je privéleven inlevert. Dat je continu aan het werk bent en blijft. Prima voor een specifieke fase of project, maar niet structureel.

Doel is uiteindelijk dat je zelfstandig en optimaal samenwerkt met je leidinggevende(n)en/of andere collega’s, waarbij het niet uitmaakt of je op kantoor bent of niet. Daarom ga je ook leren hoe je dat aanpakt, zowel praktisch als in je planning.

Module 2 - Diensten Leveren

Het echte werk: je diensten leveren aan je leidinggevende(n) / opdrachtgever(s). Vaak krijg je een functieomschrijving uitgereikt wanneer je start bij je werkgever. Dat is een mooi uitgangspunt, maar je kunt veel meer bieden. Dat gaan we samen onderzoeken.

Aan de hand van een praktische opdracht ga je met je leidinggevende / opdrachtgever om de tafel zitten. Samen maak je helder wat nou werkelijk bijdraagt aan die optimale ondersteuning. Hoe je naast dienstverlenend ook een sparringpartner kunt zijn. Dat vraagt iets van jouw inzet, jouw aanpak en de benodigde informatie van je leidinggevende.

Hoe kun je meerwaarde leveren? Hoe regel je een kort en bondig werkoverleg? Hoe houd je elkaar aangehaakt over de werkzaamheden en taken die jullie hebben uitstaan? Hoe bepaal je wat prioriteit heeft? Zodat je zelfstandig aan de slag kunt gaan terwijl je leidinggevende zijn eigen focus behoudt. Nadat je de opdracht hebt uitgewerkt, ga je stapsgewijs de nieuwe aanpak doorvoeren om deze nieuwe rol te kunnen vervullen.

Module 3 - Communicatie

Waar je op kantoor gewoonweg bij een collega binnenloopt, vraagt het op afstand werken een andere aanpak wanneer het over communicatie gaat. Jij bent nu veel meer in de lead aangezien jij extern zit. Betekent dat je zelf sturing gaat houden op gemaakte afspraken en zorgt voor effectief communiceren.

Dat geldt voor alle zakelijke contacten, zowel intern als extern. De buitenwereld hoeft niet te weten dat jij niet op kantoor aanwezig bent. Zij mogen hier geen hinder van ondervinden. Intern ga je sturen op de werkprocessen om zaken tijdig gerealiseerd te krijgen. Dat jij flexibel met je werktijden kunt omgaan, betekent nl. niet dat anderen dan ook kunnen.

Tevens wil je voorkomen dat je de binding met kantoor en collega’s verliest. De wijze van communiceren (telefonisch, online, live, etc.) zal je afstemmen op de taak en de persoon waarmee je communiceert. Je bent betrokken bij het bedrijf en kunt optimaal je werk doen waarbij iedereen ook jou weet te vinden.

Module 4 - Systematiseren

Veel Support Professionals onderschatten hoeveel kennis, inzichten, werkervaring en vaardigheden zij hebben op het gebied van slim, efficiënt en praktisch opzetten van systemen. Terwijl daar juist je kracht en talent ligt.

 

Wat is een systeem?

Een systeem is de wijze waarop je taken/activiteiten keer op keer uitvoert. Met als doel een consistent resultaat behalen zonder tijdverspilling. Waarbij je niet steeds opnieuw hoeft te bedenken wat het beste werkt. Waardoor je zo min mogelijk tijd aan dit soort taken hoeft te besteden. En zowel jij als je leidinggevende zich kunnen focussen op klantgerichte en/of doelgerichte zaken.

 

Systeem MAVAEen systeem bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Hoe je taken uitvoert: het proces
 2. Wat je hiervoor gebruikt: de tools
 3. Wie welke taken uitvoert: het team

 

Systemen richt je in voor alle terugkerende taken in het bedrijf. Waarbij je juist de online tools gebruikt om de werkprocessen optimaal in te richten. De hoeveelheid aan online tools – die ook steeds geavanceerder worden – is enorm. Deze online tools zorgen dat er tijd, energie en geld bespaard wordt. En juist jij als Support Professional die virtueel gaat werken, kan hier optimaal gebruik van maken én optimaal jouw toegevoegde waarde laten zien.

Wederom gaan we op basis van een opdracht in de praktijk onderzoeken wat jij hier in kunt bieden. Een onderdeel van het onderzoek gaat over de (online) tools die binnen het bedrijf aanwezig zijn en hoe je daar optimaal gebruik van kunt maken.

Module 5 - Mindset

Veranderingen zijn lastig. We zijn zo geneigd om vast te houden aan hetgeen bij ons bekend en vertrouwd is. De ontwikkelingen gaan echter razendsnel. Zowel vakinhoudelijk als technisch als in de markt. Bij jou, bij je leidinggevende, bij het bedrijf waar je werkt en ook bij de klanten die jullie dienen.

Werkgevers hebben behoefte aan een Support Professional met een ondernemersmindset. Dat wil zeggen dat je beter snapt wat het bedrijf voor ogen heeft. Hoe zij hun klanten nu en in de toekomst blijven dienen. Tijdens deze module leer je wat jij kunt ondernemen om hen daarbij te helpen. Wat jouw rol daarin is of kan zijn.

Tevens ga je aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling. Want een ondernemersmindset vraagt ook wat van jouw aanpak. Leren vertrouwen op jezelf,risico’s durven nemen, nee durven zeggen, je grenzen bewaken. Je leert signalen herkennen en wat dat betekent. Daarnaast hoe je voor jezelf je doel helder maakt en dit voor ogen houdt.

Module 6 - Organisatiedoelen

Nu je de opzet van het virtueel werken en je leidinggevende(n) optimaal ondersteunen onder de knie hebt, ga je je verdiepen in de next level: de toekomstige doelen van de organisatie waar je werkt.

Een organisatie staat nooit stil. Er zijn altijd ontwikkelingen. Nieuwe doelen. Veranderingen in de markt. De automatiseringsslagen die gedaan worden. Andere klanten dienen. Nieuwe diensten bieden. Het kan van alles zijn. Als sparringpartner wil je op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen. Zodat je beseft en kunt anticiperen op deze veranderingen. Dat heeft nl. impact op zowel jouw leidinggevende als jouzelf. Mogelijk ambieer je een andere rol. Wil je op een ander level mee kunnen denken.

Het kan ook zijn dat je nieuwe specialisaties ontdekt waar jij een rol in kunt spelen. Jij hebt ondertussen geleerd wat je nog meer in je mars hebt. Waar jouw dromen en doelen vanuit jouw vak liggen. Nu ga je onderzoeken hoe je kunt bijdragen aan deze toekomstige ontwikkelingen passend bij de toekomstige doelen van de organisatie.

Samenvatting waar de gehele training uit bestaat

Z

6 Maanden online training en begeleiding waarin stapsgewijs de online modules doorlopen worden en we aan de hand van praktijk opdrachten finetunen op de werksituatie intern.

Z

3 Dagen live training in Breukelen waarin we zowel een plan van aanpak opstellen om je doelen te realiseren als met effectief communiceren op basis van Insights Discovery aan de slag gaan.

Z

Alle kennis uitgebreid in een online leeromgeving waarin de deelnemer alles leert, test, traint, onderzoekt, etc. om zo de kennis optimaal tot zich te nemen en tevens schriftelijk kan afstemmen met de trainers/coaches.

Z

3 Individuele coachgesprekken van 45 minuten waarin de deelnemer zijn of haar eigen vraagstukken voor kan leggen en bespreken (tot 3 maanden na start van de training in te plannen).

Z

Online community om met andere deelnemers ervaringen te delen, elkaar feedback te geven en elkaar te stimuleren tot actie.

Z

Je ontvangt documenten, checklists, opdrachten gedurende de training om concreet met de kennis aan de slag te gaan.

Z

3 Online vragenuurtjes waar de deelnemers samenkomen, hun vragen kunnen stellen en praktische zaken kunnen voorleggen.

Z

Een online terugkom moment 3 maanden na afronding training.

Bonus

Naast het reguliere programma van deze training krijg je de volgende bonus:

 • Insights Discovery persoonlijk profiel (t.w.v. € 170,- excl. 21% BTW).

Investering 

De investering voor deze complete 6 maanden durende training bedraagt € 2.497,- exclusief 21% BTW.

Op aankoop van deze training zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor Opdrachtgevers van toepassing.

Startdatum

In de week van 27 januari start de eerstvolgende groep met op 12 februari de 1e live training.

Inschrijven

Ben je geïnteresseerd in deze training? Meld je aan via onderstaande button. Je ontvangt de brochure over de training en een inschrijfformulier. Pas nadat je het formulier ingevuld en ingediend hebt, zien wij de inschrijving als definitief en sturen wij de factuur naar de werkgever.

Uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 17 januari 2020

Trainers

Tijdens de training wordt je begeleid, gecoacht en getraind door onderstaande trainers

Petra Fehring is sinds 2008 zelfstandig ondernemer en t/m 2013 heeft ze (directie)secretaresses, managementassistenten, (project)ondersteuners etc. in het bedrijfsleven gecoacht en getraind. Daarnaast heeft ze diverse projecten uitgevoerd op het gebied van herstructureren van bedrijfsprocessen.

Ze heeft diverse trainingen gevolgd over ondernemerschap en dit succesvol in haar eigen bedrijf toegepast. In 2012 heeft zij zich in Canada en Verenigde Staten gespecialiseerd in het online ondernemen en is gecertificeerd als Online Business Manager. Met deze kennis is ze gaan onderzoeken waar ondernemers behoefte aan hebben en wat in de markt leeft, om haar aanbod hierop aan te passen. Uit onderzoek bleek dat ondernemers behoefte hebben aan ondersteuning in de brede zin. Zij zoeken experts!

Dat is de reden dat ze in 2013 de Academie voor Virtueel Professionals is gestart. Ondertussen werkt ze in haar bedrijf zelf met virtueel professionals, waardoor ze ook als opdrachtgever ervaart wat belangrijk is in de samenwerking en wat je als VP moet kunnen bieden. Ze heeft een volledig online bedrijf en zet de online tools optimaal in.

 

Joan de Vuijst is een ervaren specialist uit de corporate wereld op gebied van marketing, communicatie, organisatie en processen. In 2013 is zij gestart als zelfstandig trainer/coach en VP/Business Support. Joan zorgt voor helderheid op de werkvloer en in directiekamers. Met heldere communicatiestijlen, begrijpelijke teksten en het stroomlijnen van processen.

Als gecertificeerd Insights Discovery Practitioner richt Joan zich op de ontwikkeling van mensen en organisaties. Met trainingen, workshops en leerprogramma’s op maat begeleidt ze medewerkers, managers en teams naar meer inzicht en een hogere effectiviteit. Daarnaast begeleidt Joan onder andere bij: persoonlijke effectiviteit, team effectiviteit, resultaten halen, leiderschapsontwikkeling, stressmanagement, samenwerken, en het geven en ontvangen van feedback.

Joan heeft diverse opleidingen gevolgd aan de Academie voor Virtueel Professional en ondersteunt als Virtueel Professional ondernemers bij het efficiënt en strategisch inzetten van je online marketing en het automatiseren van processen. Haar doel is groei en ontwikkeling realiseren op een professionele en inspirerende manier. Commercieel én met aandacht voor de menselijke maat.

 

Kyra Lancee is sinds 2005 zelfstandig ondernemer en is ervaringsdeskundige in organisatie, processen, systematiseren en efficiënter werken. Tot en met 2016 heeft zij bij vele bedrijven projecten uitgevoerd met betrekking tot het herstructureren van secretariaatsafdelingen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.
De laatste jaren heeft ze zich toegelegd op het helpen van ondernemers met het inrichten van hun bedrijf en het geven van organisatie advies.

Kyra heeft diverse opleidingen gevolgd, zowel binnen de Academie voor Virtueel Professional als daarbuiten en richt zich op ondernemers die willen groeien met hun bedrijf.
Ze begeleidt zowel teams als zelfstandig ondernemers door middel van trainingen, workshops en programma’s naar een zichtbaar resultaat voor wat betreft het efficiënter inrichten van de organisatie.

Door haar diversiteit, haar praktische inzicht en ervaring als ondernemer, kan zij de deelnemers van de diverse trainingen goed begeleiden in de stappen die men moet zetten in het ondernemerschap.

Nieuwe ontwikkelingen

Naast het opleiden van support professionals die als ZZP’er gaan werken (sinds 2013), bieden we vanaf 1 januari 2018 ook opleidingen aan Support Professionals in loondienst. De opleiding Virtueel Succes is interessant voor Support Professionals werkzaam bij midden- en kleine bedrijven die alles willen leren over online ondernemen, automatiseren en digitaliseren van operationele bedrijfsprocessen.