Online Training en Juridische Documenten speciaal voor zelfstandig:

Virtueel Assistenten, Virtueel Professionals, Virtueel Managers, Online Business Managers, freelance Support Professionals die hun bedrijfsvoering serieus nemen

Juridisch up-to-date bedrijfsvoering conform de privacywet AVG en wet DBA

Voorkom verwarring en onzekerheid bij je opdrachtgevers  en zorg dat je de juridische zaken voor jouw bedrijf afdicht

 

Het gonst aan alle kanten: de Europese privacywetgeving AVG (GDPR) gaat per 25 mei 2018 in!

Iedereen wordt ineens wakker. Ik inclusief. Niemand die hier voorheen echt aandacht schonk. Of besefte wat het inhoudt. Maar beste mensen, let op! Voor iedere ondernemer heeft dit een enorme impact. Juist als je heel veel online werkt, met online tools aan de slag bent en met klantgegevens in aanraking komt. Dus feitelijk voor iedereen.

Als je kijkt naar jouw bedrijf, hoe is dat voor jou?

Z
Wil jij weten welke risico’s jij met jouw bedrijf loopt en wil je daarop anticiperen?
Z
Wil jij zorgen dat jouw bedrijf de regels m.b.t. de privacy wetgeving AVG naleeft?
Z
Wil jij voorkomen dat er problemen ontstaan met je opdrachtgevers door de AVG en DBA wetgeving?
Z
Wil jij per opdrachtgever kunnen analyseren wat dat voor iedere opdracht betekent en dit contractueel vastleggen?
Z
Wil jij de verplichte regels op een juridisch correcte wijze inregelen en afdichten?
Dan zit je hier goed, want hier gaan wij jou optimaal bij helpen.

Maar dat is niet het enige. Want door alle ophef is de wet DBA naar de achtergrond verdwenen, maar ook die is (nog) geldig. En ook daarvoor zul je gepaste maatregelen moeten treffen. Ik leg het je graag uit.

Nadat we eerst volop in onzekerheid zaten rondom de wet DBA, ontstaat er nu enorm veel onrust over de privacywet AVG. Beide wetten zijn al geruime tijd geldig.

Handhaving van de wet DBA is uitgesteld tot januari 2020 (lees: er worden geen boetes of naheffingen aangeslagen door de belastingdienst). Wat deze wet duidelijk maakt, is dat jij onafhankelijk moet zijn van je opdrachtgever. Ongeacht de wet moet jij dit aantonen.

Handhaving van de privacywet AVG (of GDPR in het Engels) gaat echter vanaf 25 mei 2018 in. Dat betekent dat wanneer je deze niet naleeft jij een boete kunt krijgen.

Wat is de reden van beide wetten in het kort?

Z
De wet DBA wil voorkomen dat mensen als zelfstandigen ingehuurd worden in een verkapt loondienstconstructie, waardoor werkgevers hun verantwoordelijkheden ontlopen.
Z
De privacywet AVG zorgt dat mensen meer mogelijkheden hebben om voor zichzelf op te komen, zodat anderen niet zomaar je persoonsgegevens kunnen verwerken wat juist online veel gebeurt.

 

Wat betekent dat voor jou als zelfstandig ondernemer?

 

Jij moet zorgen dat je beide wetten naleeft. Dat wil zeggen dat je conform de wetgeving moet zorgen dat je zowel je bedrijfsvoering als je wijze van samenwerken met opdrachtgevers zodanig regelt dat je aan de wetgeving voldoet.

 

Klinkt ingewikkeld. Is het echter niet, mits je voorzorgsmaatregelen neemt en de zaken juridisch goed vastlegt.

De grootste bottleneck is dat het vooral om heel veel zaken gaat. Dat je eerst moet achterhalen wat dat precies voor jouw bedrijf betekent. En vervolgens al deze zaken goed moet inregelen en juridisch vastleggen.

Het belang van het goed opvolgen van deze wetgeving gaat overigens verder dan alleen jouw bedrijf en het voorkomen van boetes. Als jij je niet aan deze wetgevingen houdt, zal menig opdrachtgever jou niet inhuren om te voorkomen dat hij zelf in de problemen komt.

Het risico is dat je dan onvoldoende klanten vindt waardoor je te weinig omzet draait en je niet van je bedrijf kunt leven. Dat kan niet de bedoeling zijn. Je bent tenslotte ondernemer geworden om te zorgen dat je de vrijheid hebt om je werk en leven in te regelen zoals jij het wenst. Dan heb je wel klanten en dus omzet nodig!

Het belang van jouw opdrachtgevers

Z
Jouw opdrachtgever wil t.z.t. geen aanslag van de belastingdienst ontvangen omdat jullie geen overeenkomst van opdracht hebben afgesloten waarin duidelijk is verwerkt dat jullie niet in een loondienstconstructie werken.

Oftewel: jij hebt de wijze waarop jij werkt zodanig ingeregeld en juridisch vastgelegd waaruit blijkt dat jij een ondernemer bent.

Z
De werkzaamheden die jij voor jouw opdrachtgevers uitvoert moeten voorkomen dat er lekken ontstaan waardoor persoonsgegevens op straat liggen.

Oftewel: jij bent verantwoordelijk voor het inregelen van veiligheidsmaatregelen die zorgen dat jij de privacy wetgeving naleeft.

Het belang van jouw eigen bedrijf

Voor jouw eigen bedrijf spelen nog veel meer zaken.

Z
Je wilt een juridisch correcte overeenkomst van opdracht afsluiten zodat je alle afspraken formeel hebt vastgelegd. Van tarief tot aan aansprakelijkheid. Van de werkzaamheden tot aan geheimhouding. De algemene voorwaarden zijn een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst.
Z
Deze overeenkomst van opdracht waarborgt dat alle aspecten die de belastingdienst belangrijk vindt, opgenomen zijn. Waarbij van belang is dat de belastingdienst altijd uitgaat van de praktijk. Dat betekent dat alleen de overeenkomst niet voldoende is; je moet ook echt zodanig werken om niet van een verkapt dienstverband te spreken.
Z
Je wilt de privacy wetgeving naleven en hiervoor de benodigde verplichte documenten geregeld hebben zodat je dit aan opdrachtgevers en bezoekers van je website kunt tonen. Dan praten we over de privacy statement en cookie statement voor je eigen bedrijf. Naast een verwerkersovereenkomst die je met opdrachtgevers moet afsluiten.
Z
Je wilt een risicoanalyse per opdrachtgever maken, zodat je exact weet wat er in de verwerkersovereenkomst moet staan. Per opdrachtgever zal dit anders zijn omdat je vaak per opdrachtgever andere afspraken hebt gemaakt qua werkzaamheden die jij oppakt.

Risicoanalyse voor jouw bedrijf en met opdrachtgevers

Om voor jouw bedrijf een risicoanalyse te kunnen maken, heb je een document nodig als kapstok zodat jij een kader hebt er onder de wetgeving valt. Wat er allemaal vastgelegd moet worden, wat je moet kunnen aantonen, de wijze waarop je gegevens bewaart en beveiligt.

Hiermee kan je de risicoanalyse voor jouw eigen bedrijf maken. Denk ook aan alle leveranciers van o.a. online tools waar je mee samenwerkt.

Daarnaast ga je per opdrachtgever afstemmen wat dat voor de opdracht betekent. Dit verschilt natuurlijk per bedrijf en per opdracht omdat iedereen iets anders doet. Nadat de risicoanalyse is gedaan, kun je een verwerkersovereenkomst met iedere opdrachtgever vaststellen wat onderdeel van de overeenkomst van opdracht wordt.

Geloof me, de AVG wetgeving heeft enorm veel impact. Juist voor ondernemers zoals jij die online actief zijn en virtueel werken. Denk aan:

 • de website
 • inzetten van online marketing
 • social media
 • toestemming verkrijgen van toesturen nieuwsbrieven
 • het gebruik van online tools die al dan niet AVG privacy proof zijn

Maar ook zaken rondom:

 • het opslaan van klantgegevens
 • inhoudelijke informatie van klanten
 • bewaartermijnen
 • etc.

Alles maar dan ook werkelijk alles wat naar een natuurlijk persoon kan leiden moet je documenteren hoe je dat in jouw bedrijf hebt ingeregeld.

 

Zijn jouw opdrachtgevers voornamelijk ZZP’ers? Besef dan dat dit allemaal natuurlijke personen zijn!

Jij bent een schakel in de keten

Feitelijk heeft iedereen met de AVG privacywet te maken. Ieder bedrijf levert een dienst of een product wat inhaakt op deze keten. Van je opdrachtgever naar de klanten van de opdrachtgever. Van jouw leverancier naar jou en indirect naar je opdrachtgever. Van de leveranciers van jouw opdrachtgever naar jou.

Je kunt het alle kanten op redeneren: iedereen is hierbij betrokken. En dus moet iedereen zorgen dat haar of zijn aandeel hierin goed is vastgelegd.

Betekent dat jij verantwoordelijk bent voor het vastleggen van jouw aandeel in de keten.

Dat is de reden waarom wij een online training verzorgen!

Vanuit de Academie voor Virtueel Professionals kijk ik in mijn trainingen altijd naar het zakelijk belang voor jouw bedrijf. Werken als Virtueel Professional vanuit je eigen bedrijf is geen hobby. Het is niet iets wat je er even gezellig bij doet. Je verkoopt geen bloemetje op de markt: je klanten nemen diensten bij je af en betalen daar een goed en passend tarief voor.

Dus serious business wat mij betreft. Jij levert diensten en producten die enorm waardevol zijn. Maar dat betekent ook dat jij verantwoordelijk bent dat jij het net zo serieus oppakt. Op alle fronten. Het juridische aspect hoort daar zeer zeker bij. Je wilt geen risico’s lopen.

 

Bij nieuwe ontwikkelingen horen nieuwe verplichtingen

 

Daarom deze online training waarin wij jou haarfijn uitleggen hoe jij zorgt dat jij de zaken juridisch goed vastlegt en regelt in jouw bedrijf. Zowel conform de wet DBA als de privacywet AVG.

Wij leren je wat een risicoanalyse omvat. Zowel voor je eigen bedrijf als met opdrachtgevers, zodat je exact weet wat je conform de AVG moet inregelen en vastleggen.

 

Naast de online training waarin wij je meenemen in deze stappen, ontvang je tevens alle juridische documenten en sjablonen die je nodig hebt voor beide wetgevingen:

 1. Overeenkomst van Opdracht voor het leveren van diensten op basis van pakketten
 2. Algemene voorwaarden pakketten
 3. Overeenkomst van Opdracht voor het leveren van diensten als een product
 4. Algemene voorwaarden producten
 5. Risico inventarisatie bedrijf VP
 6. Verwerkingsregister verantwoordelijke
 7. Register Datalekken
 8. Overzicht risico inventarisatie verwerking persoonsgegevens
 9. Verwerkersovereenkomst pakketten
 10. Verwerkersovereenkomst producten
 11. Verwerkingsregister verwerker
 12. Privacy en Cookie statement
 13. Cookie banner VP

 

Dus of je producten levert of werkt vanuit een pakketten constructie, voor beide werkwijzen ontvang je de benodigde juridische stukken. Waarbij alles op elkaar afgestemd is.

Wijze van trainen

De training is volledig online opgezet waardoor jij zelfstandig de lessen kunt doorlopen op een moment dat voor jou schikt. Je leert stapsgewijs welke zaken belangrijk zijn en hoe je dit toepast in jouw bedrijf.

Tevens leren wij je hoe je de risicoanalyse met opdrachtgevers uitvoert en je hiervoor een verwerkersovereenkomst opstelt.

Waar Nicole Frant de juridische kant toelicht, vertelt Petra Fehring wat dit praktisch gezien betekent voor jou als zelfstandig ondernemer in de ondersteunende diensten die jij aanbiedt. Onderschat de wetgeving niet. Zeker als jij virtueel werkt met behulp van de vele online tools. Afhankelijk van de diensten die jij aanbiedt, heeft dit enorme impact op hetgeen wat jij moet inregelen in jouw bedrijf.

Zodra je je aangemeld hebt, krijg je persoonlijke inlogcodes toegestuurd van de online leeromgeving waar je zowel de trainingslessen als de bijbehorende juridische documenten en sjablonen kunt terugvinden.

Trainers

Petra Fehring is sinds 2008 zelfstandig ondernemer waarbij ze t/m 2013 (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers in het bedrijfsleven heeft gecoacht en getraind. Daarnaast heeft ze diverse projecten uitgevoerd op het gebied van bedrijfsprocessen herstructureren.

Ze heeft diverse trainingen gevolgd over het ondernemerschap en dit succesvol in haar eigen bedrijf toegepast. In 2012 heeft zij zich in Canada en de Verenigde Staten gespecialiseerd in het online ondernemen en zich gecertificeerd als Online Business Manager. Met deze kennis is ze gaan onderzoeken waar ondernemers behoefte aan hebben. Welke vragen leven in de markt zodat ze haar aanbod hierop kon aanpassen. Uit dit onderzoek bleek dat ondernemers behoefte hebben aan ondersteuning in de brede zin.

Dat is de reden dat ze de Academie voor Virtueel Professionals in 2013 is gestart. Petra heeft haar programma’s zelf ontwikkeld, gebaseerd op het onderzoek, de wensen van ondersteuners die de stap naar VP of VA wilden zetten en haar werkervaring met opdrachtgevers in de praktijk. Hierdoor heeft ze kunnen toetsen wat werkelijk werkt.

Ondertussen werkt ze zelf met Virtueel Professionals in haar bedrijf waardoor ze ook als opdrachtgever ervaart wat belangrijk is in de samenwerking en wat je als VP moet kunnen bieden.

 

Nicole Frant is sinds 2012 eigenaar van haar bedrijf Helder Juridisch Advies. Zij gelooft in de spirit van partijen die met elkaar in zee willen gaan. En die samenwerking hoeft echt niet te eindigen na een eenmalige opdracht. Want als jouw klant heel tevreden is, keert die bij een volgende vraag bij jou terug.

Essentieel in deze relatie is een heldere vertrouwensband. Misverstanden kunnen die band schaden met als gevolg dat jouw klant naar een ander gaat. Deze vertrouwensband krijg je door ‘heldere’ overeenkomsten en algemene voorwaarden te gebruiken.

Zij heeft hiervoor een eigen werkwijze ontwikkeld: ‘helder methodiek’. Met deze methodiek levert zij niet alleen leesbare documenten op met korte begrijpelijke zinnen. Jij en je klanten zullen zich in de teksten herkennen. Het zijn persoonlijke waarde(n)documenten geworden die het onderling vertrouwen zullen versterken.

Nicole is sinds de start van de Academie voor Virtueel Professionals in 2013 al betrokken bij het ontwikkelen van de overeenkomst van opdracht en algemene voorwaarden speciaal geschreven voor zelfstandig Virtueel Support Professionals.

Je investering

Ben jij geïnteresseerd? Neem jij je bedrijf en het werken met je opdrachtgevers serieus? Bestel dan de online training mét de 13 juridische documenten speciaal ontwikkeld voor Virtueel Support Professionals.

Bestel dan nu!

* Op aankoop van deze training zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor Virtueel Professionals 2019 van toepassing.

Informatie

Heb je vragen over deze training? Stuur mij gerust een mailtje, ik beantwoord graag elke vraag die bij je speelt.

 

Uiteindelijk is het doel dat jij d.m.v. deze online training de juridische zaken op een professionele wijze in jouw bedrijf in regelt en je vertrouwen uitstraalt naar huidige en toekomstige opdrachtgevers.

Petra_sign

 

Ben jij nog niet zelfstandig en wil je wel deze stap zetten?

In de opleiding Binnen 10 weken een lopend VP bedrijf ga je stapsgewijs je eigen bedrijf als Virtueel Professional oprichten en vormgeven. De online training juridisch up-to-date bedrijfsvoering met bijbehorende juridische documenten is een onderdeel van de opleiding (week 5). Deze online training hoef je dan niet separaat af te nemen.

Wil jij alles leren over je aanbod creëren?

In de training Meer klanten door een Onweerstaanbaar VP Aanbod ga je de aan de slag met het vormgeven van je diensten. Je leert welke diensten je biedt en hoe je pakketten en producten ontwikkelt. Je ontvangt een sjabloon met rekenmodule om tevens tarieven te bepalen. Het voordeel hiervan is dat je sneller meer omzet maakt én meer voor je opdrachtgevers kunt betekenen.