Privacy en Cookie Statement

Academie voor Virtueel Professionals

De Academie voor Virtueel Professionals (hierna te noemen: de Academie) neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. De Academie heeft dit Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van de Academie bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door de Academie

De Academie kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van de Academie afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. De Academie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens

De Academie gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt de Academie jouw contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van de Academie. In de nieuwsbrief zijn relevante videoblogs/artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van de Academie en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt eens per twee weken verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt de Academie jouw contactgegevens toe aan lijsten die de Academie aanlegt per afzonderlijke marketing actie. Voor iedere aparte marketing actie geldt een aparte duur en frequentie van verzending. De Academie informeert je hierover. In iedere marketing actie is een link opgenomen waarmee je je kunt afmelden.

AVG

Op de website van de Academie (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens

De Academie gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Cookies

De Academie maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

In de cookiebanner kan jij aangeven voor het gebruik van welke cookies op de Website jij toestemming geeft. De volgende cookies worden gebruikt op de Website.

Noodzakelijke cookies

De Academie maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website. Deze noodzakelijke cookies helpen de Academie de Website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren werken.

Noodzakelijke cookies die de Academie hanteert zijn cookies die het bestellen van diensten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen). Daarnaast heeft de Website cookies die de door jou gekozen instelling voor de Website opslaan. Nadat jij eenmalig jouw gewenste instelling hebt aangegeven, wordt door deze cookies de Website voortaan volgens die instelling aan jou getoond. Ten slotte bevat de Websitecookies die jouw surfgedrag op de Website volgen.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen de Academie te analyseren hoe jij de Website gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

De Academie maakt hiervoor onder meer gebruik van Google Analytics. De Academie krijgt inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kan de Academie de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.

Lees hier over het privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. De Academie heeft hier geen invloed op. De Academie heeft Google geen toestemming gegeven om de via de Academie verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google. Ten slotte is een cookie van Google Analytics geplaatst op de Website om verzoeksnelheid te vertragen.

Marketingcookies

Op de Website staan cookies en pixels van Facebook. Deze registreren dat jij de Website hebt bezocht. Vervolgens kunnen bij jouw volgende bezoeken aan Facebook advertenties van de Academie worden weergegeven.

De Website heeft ook cookies en pixels van YouTube. Deze registreren een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe jij YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt. Daarnaast schatten deze de bandbreedte van gebruikers op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. Ten slotte wordt een unieke ID geregistreerd om statistieken bij te houden welke video’s van YouTube jij hebt gezien.

Cookies voor sociale netwerken

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken. De cookies van deze sociale netwerken zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken verder door te sturen en weer te geven.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Academie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de Academie jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na twee (2) jaar danwel twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt de Academie jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@academievirtueelprofessionals.nl. De Academie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Academie, verzoekt de Academie je om zo snel mogelijk contact met de Academie op te nemen via contact@academievirtueelprofessionals.nl. De Academie zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De Academie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.