Van No/No naar Know/Know

Van No/No naar Know/Know

Wat kan jij dan?

Vrij regelmatig krijg ik de vraag wat kan jij voor mij betekenen. En als ik begin te praten dan bemerk ik dat heel veel ondernemers echt geïnteresseerd zijn. Maar soms ook kijken ze mij aan en vragen om een lijstje. Vaak probeer ik het gesprek ook om te draaien door de vraag te stellen, waar heb jij behoefte aan? Men wil een soort van naslagwerk waar ze je nou voor in kunnen zetten, want de naam alleen Virtueel Professional zegt niet iedereen nog heel veel.

 

 

Marketing & Sales

Op het gebied van Marketing & Sales (module 1) heb ik in de opleiding Virtueel Succes op de Academie Voor Virtueel Professionals wel een hoop geleerd. Het begint met een ondernemers mind-set, altijd het voortouw nemen en altijd meedenken uit het oogpunt van de ondernemer. Dus echt in zijn of haar schoenen gaan staan en van daaruit adviseren. Daarnaast alle tools (website, FB, LinkedIn, Instagram etc.) bekijken met een scherpe blik. Dit is wel handig en dat niet. Bereik jij jouw doelgroep wel, spreek je de juiste taal. Hoe kan je ze ook nog bereiken, doe jij de juiste dingen? De wereld veranderd snel en vaak ben je op zoek naar nieuwe klanten. Maar is dat wel nodig, kan jij met een next level niet veel meer bieden aan je bestaande klanten?

Een plan van aanpak maken, zodat je opdrachtgever snapt waarom hij x aantal weken van tevoren zijn content aan moet leveren. Wat de gevolgen zijn als hij of zij dat niet doet en hoe dat de planning in de war brengt. Want met alleen content ben je er nog niet, in een plan van aanpak worden alle stappen uitgeschreven en kan je opdrachtgever precies zien wanneer wat gedaan moet worden. Veel opdrachtgevers vinden dit heel fijn, wat structuur, weten waar ze moeten beginnen. Bij 99 % van al mijn opdrachtgevers zet ik een plan van aanpak in. Het geeft overzicht en rust!

Daarnaast heet Petra het SOM 7 spel ontwikkeld. Dit spel geeft zo ontzettend veel inzichten over waar bijvoorbeeld de pijnpunten zitten in een bedrijf, hoe je dit in kan zetten, dat gewoon een feest is om je opdrachtgever een kwartje te leggen. Met grote regelmaat zet ik dit dus dan ook in.

 

 

 

Dagelijks Management

In deze module (module 2 van Virtueel Succes) leer je scherp naar de onderneming van je opdrachtgever te kijken. Kunnen processen makkelijker, eenvoudiger, wat kan jij doen voor een opdrachtgever dat hem of haar tijdwinst op gaat leveren. En niet voor even maar voor langere tijd. Dat begint al bij iets heel simpels, een Q & A op de website waardoor er minder vragen over de mail komen. Of door bepaalde processen zo in te richten dat je er minder tijd aan hoeft te worden besteed, door te automatiseren of te structureren.

 

 

Financiën & Statistieken

In deze laatste module (module 3 van Virtueel Succes) leer je om te meten wat je gedaan hebt. Bijvoorbeeld als je een FB-advertentie maakt, kan jij laten zien dat er meer websiteverkeer is ontstaan in vergelijking met voorgaande maanden. Naar welke bladzijdes of een check-out bladzijde. Maar ook door FB adverteren op de juiste wijze in te richten zodat je echt kunt adverteren in plaats van lukraak in het rond te schieten. Ik heb het al eerder aangegeven, veel mensen denken dat ze gericht aan het adverteren zijn als ze op de knop promoten drukken onder aan hun bericht. Dat is dus niet het geval, je kan veel beter fine-tunen. Google analytics helpt hierbij. Standaard richt ik dit dus in voor mijn opdrachtgevers, niet omdat zij er dus zelf allemaal zo een behoefte aan hebben maar puur omdat ik graag wil laten zien waarom iets wel werkt of niet. Meten = weten!

En dan hebben we nog de financiële planning. Om een X inkomen te generen moeten we zoveel van x producten of diensten verkopen. En hoeveel aanmeldingen moeten wij daar dan voor hebben? Vaak hangt een financiële planning vast aan een jaarplanning, wanneer moeten we wat gaan doen, welke dienst leveren/ verkopen om dat jaardoel te gaan halen. Planningen geven mij rust, ze geven inzicht in waar we staan wat we moeten doen en of we onze input moeten bijstellen (meer adverteren of minder), iets anders proberen etc. Veel ondernemers vinden überhaupt een planning maken lastig, schakel een Virtueel Professional in ze kunnen je hier heel goed bij helpen.

 

 

Verandering

In 1,5 jaar tijd ben ik van no/no naar Know/Know gegaan. Ik adviseer verschillende ondernemers en steeds weer op nieuwe vlakken. Met mijn scherpe blik en alle kennis en knowhow die ik heb opgedaan sta ik een stuk zelfverzekerder in mijn schoenen, want dat het werkt en dat ze mijn input hard nodig hebben is iedere keer opnieuw bewezen. Mijn creativiteit speelt hier ook een grote rol in. En wat we niet mogen vergeten is dat alle ondernemers waar ik niet zo een heel fijne ervaring mee gehad heb ook meegewerkt hebben aan dit leerproces. Ik kan hier nu echt goed mee omgaan. Van hen heb ik misschien wel het meeste geleerd. Van ondernemers zijn er niet 2 hetzelfde en iedere ondernemer heeft zijn eigen eigenaardigheden. De kunst is hoe je daar mee om gaat en of je zelf genoeg ondernemer bent om hier je weg in te vinden. Want ondernemer zijn is ook kansen zien en ervoor gaan, juist als het even tegen zit.

 

In de opleiding Virtueel Succes aan de Academie voor Virtueel Professionals is er genoeg ruimte om met je collega’s of de trainers te sparren, zelden heb ik zoveel mogen leren in 1,5 jaar tijd. En in mijn ogen is dit nog maar het begin, uitgeleerd ben je nooit, er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen of mogelijkheden gaande. Als je ze eenmaal ziet dan stopt het niet meer.

 

Voor iedereen die ook maar overweegt om een opleiding te gaan volgen kan ik Virtueel Succes van harte aanraden. Je wordt een totaal ander mens/ ondernemer!

Bedankt Petra!

 

 

 

Vind ik dit nog wel leuk?

Vind ik dit nog wel leuk?

 

 

 

Deze week

Deze week had ik opnieuw voor mij een unieke ervaring. Ik was aan het werk bij een opdrachtgever (jawel live aanwezig) en daar ging alles prima. De opdrachtgever was blij met mij, met wat ik voor hem had geregeld. Hij vond de Website optimalisatie mooi, de AVG-linkjes klopten weer en we hadden nog wat extra items toegevoegd. Ook had ik een paar blogs voor hem geschreven en een x aantal FB-advertenties gemaakt in een en dezelfde opzet. Van de week kreeg ik zelfs en High-Five.

Nu had ik eerder die week een factuur gestuurd en had hier de afgelopen keer niets over gehoord. Dus ik dacht dat alles in orde was tot deze week.

 

0% BTW

Ik kreeg een mail met daarin het verzoek om de factuur te herzien. Ik moest hem aanpassen naar 0% BTW. Ik snapte daar niets van een 0% BTW dus ik eerst googelen. Toen ik aan het googelen was begreep ik hieruit dat deze opdrachtgever de BTW wilde verleggen maar ja mag dat en hoe.

Om advies in te winnen heb ik een mailtje gestuurd naar mijn boekhoudster. Zij gaf aan dat het niet kan. Onze diensten vallen niet onder het btw-verlegging-gebeuren, kort gezegd: Wij, Virtueel Professionals hebben geen werkzaamheden van stoffelijke aard (lees wij leggen geen electra kabels of i.d. aan) dus wij zijn verplicht om BTW op onze facturen mee te nemen.

Deze informatie heb ik teruggezet naar de opdrachtgever. Daarop kreeg ik opnieuw een mailtje, ik moest van mijn diensten maar producten maken het maakte hem niet uit hoe of wat als ik er maar geen BTW over berekende. Dus hij vond dat ik dat maar zo moest regelen.

 

Opnieuw in Dubio

Ik opnieuw in dubio, snapte ik het nog steeds niet of misschien toch wel. En wat doe je dan in zo een geval. Ik dacht ik bel de belastingdienst even om navraag te doen over hoe dit zit. Na een uurtje ongeveer in de wacht te hebben gezeten kreeg ik een uiterst vriendelijke mijnheer aan de telefoon die mij het volgende vertelde.

 

De belastingdienst

Ik kon en mocht geen facturen zonder BTW versturen, zou ik dat wel doen dan zou ik heel zwaar in overtreding zijn omdat mijn diensten niet onder btw-verlegging vallen. In het ergste geval zou ik de BTW plus een hele vette boeten moeten betalen. Dus ook als stuur je een factuur waarbij staat dat de BTW is verlegd blijf jij zelf ten alle tijden alsnog verantwoordelijk voor de af te dragen BTW.

Om zijn woorden kracht bij te zetten heeft hij mij een wetvoorstel gegeven:

Volgens de WET:  wetten en overheid, artikel 24B lid 1 letter B (afdeling E.Verlegging), hier vallen wij  daar dus niet onder. 

Artikel 24b

 • 1Dit artikel verstaat onder:
  • werknemer, dienstbetrekking en inhoudingsplichtige: hetgeen daaronder wordt verstaan voor de toepassing van de Wet op de loonbelasting 1964;
  • aannemer: degene, die zich jegens een ander, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking tegen een te betalen prijs een werk van stoffelijke aard uit te voeren dat betrekking heeft op onroerende zaken of schepen als bedoeld in Bijlage I, deel II, hoofdstuk 89, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG 1987, L 256).

 

En de belastingdienst zegt:

Verlegging bij onderaanneming en personeel uitlenen

Bent u ondernemer in de bouw, scheepsbouw, schoonmaakbranche of groenvoorziening? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig te maken met onderaanneming en het uitlenen van personeel. In deze situaties geldt de verleggingsregeling.

In welke sectoren?

De verleggingsregeling bij onderaanneming en uitlening van personeel geldt in de volgende sectoren:

 • bouw
 • scheepsbouw
 • schoonmaakbedrijven
 • hoveniers

Voor welke werkzaamheden?

De verleggingsregeling geldt niet voor alle werkzaamheden in de genoemde sectoren. De regeling geldt alleen voor fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen. Bijvoorbeeld bij bouwen, slopen, aanleggen, onderhouden, herstellen en schoonmaken.

Wanneer geldt de regeling niet?

De regeling geldt niet voor ontwerpwerkzaamheden door bijvoorbeeld architecten, tekenaars en scheepsontwerpers. Ook voor bewaking, verhuur en dergelijke diensten geldt de regeling niet.

Verder kunt u de verleggingsregeling niet toepassen als u:

 

Oef daar ga ik weer, opnieuw een aardige mail maken naar deze opdrachtgever om uit te leggen dat mijn diensten altijd BTW plichtig zijn en dat ik dus niet op zijn verzoek in kan gaan. Vervelend maar waar.

 

De toon veranderd

Weer een mail terug, dit keer veranderde de toon, de opdrachtgever vond toch dat ik het maar moest doen want hij had altijd gezeur met de belastingdienst over het terugkrijgen van de BTW. En de rest tja dat maakte hem niet uit, het was van deze opdrachtgever geen onwil.

Alleen ik kan hier niet mee instemmen en de toon was niet meer zo aardig. Nu snap ik dat veel ondernemers een soort van winnaarsmentaliteit hebben en ik dit makkelijk naast mij neer kan leggen. Ik ga hier niet in mee, ik doe mij best maar als er geen compromis mogelijk is probeer ik toch zakelijk te blijven (en ik kan je vertellen dat wordt steeds makkelijker naar mate je meer van dit soort issues mee maakt). Niet boos worden, blijf aardig maar houdt voet bij stuk!

 

Laatste mail

Nu heb ik een laatste mail gestuurd waarin ik deze opdrachtgever nogmaals uitleg dat ik het vervelend vind dat deze ondernemer een soort van gezeur heeft met de belastingdienst. Dat ik dat begrijp maar ik dat niet zie als mijn probleem. Dat mijn factuur blijft staan met BTW en dat ik ervan uit ga dat hij dit binnen de gestelde termijn gaat betalen.

En dan kom ik weer bij mijn stelling terug, vind ik dit nog wel leuk. Ja het werk vind ik heel erg leuk alleen vind ik het echt heel vervelend als ik dit soort zaken tegen kom. Jij komt waarschijnlijk ook wel eens van dit soort zaken tegen en het helpt dan echt als je er met collega’s even over kunt sparren. In de opleiding Virtueel Succes aan de Academie voor Virtueel Professionals is er genoeg ruimte om je collega’s of de trainers te sparren en het helpt echt!

Last van een dipje?

Last van een dipje?

 

 

Dipje?

 

De afgelopen 2 weken waren een crime. 2 opdrachtgevers haakten af. Het lag niet aan mij zeiden ze maar het knaagt toch behoorlijk aan je zelfvertrouwen. Je denkt net je financiële plaatje op orde te hebben en het samenwerken gaat lekker en dan haken ze af. Dan ga je door de grond en baal je stevig. En net of het noodlot er mee speelt ga je dan ook nog eens fouten maken. Ik krijg sterk de indruk dat op het moment dat de zomervakantie in zicht komt opdrachtgevers afhaken omdat ze dat geld goed anders kunnen gebruiken. Dus het ligt echt niet aan jou, nee joh ik ga een andere investering doen, ik ga het anders aanpakken, ik ga meer op mijn gezondheid letten en tja ik kan het maar een keer uitgeven. Ff janken en weer door en hoe doe je dat dan, hoe ga je weer door na zo een DIP.

 

 

Wat mag je eerst doen?

 

Laat jezelf eerst ff lekker gaan, ga janken onder de douche, schreeuw lekker hard als je je hond uitlaat, ga gillen in je achtertuin, prop wat chocolade en natuurlijk ijs naar binnen, of naar binnen, of taartjes en verbouw wat sentimentele liedjes tot je eigen horrorversie. Dit laatste kan mijn dochter goed beamen. 2 jaar geleden toen ik in een reorganisatie zat waar ik ook alle afscheid clichés voorbij zag komen heb ik veelvuldig alle sentimentele songs in de auto tot een geheel eigen versie verbouwd. Als ik deze songs had opgenomen was ik waarschijnlijk de YouTube hit van het jaar geworden. Steevast lagen mijn dochter en ik helemaal in een deuk van het lachen aan het einde van zo een liedje. Ja lachen ontspant ook!

 

 

En weer door!

 

Nu je al je ellende eruit hebt gewerkt gaan we door. Opnieuw kijken naar waar je klanten zitten. Hoe ga je ze benaderen, wat ga je ze bieden en op welke kanalen. Je warme doelgroep nog eens aanhalen, via FB, Linkedin, vragen of ze nog hulp nodig hebben. Collega’s en bekenden nog eens na-bellen en vragen of ze toch nog wat extra handjes nodig hebben, of ze je berichtje willen delen. Zelf voorstellen wat je voor ze zou kunnen betekenen. En als je van de koude acquisitie bent weer een nieuwe advertentie maken en posten op de kanalen waar jouw doelgroep zou kunnen zitten. In de plaats waar je woont gewoon eens google wat voor een bedrijven er zitten – coaches – trainers eens kijken met je wie je wel zou willen samenwerken. Mensen benaderen die jouw posts geliked hebben, wellicht hebben ze interesse.

 

Dus mocht je interesse hebben aarzel dan niet om mij een mailtje te sturen: info@excellentvp.nl

Financiële Doelen

Financiële Doelen

 

 

We hebben ze allemaal

 

We hebben allemaal financiële doelen. Een klein doel die net iets te dure laarzen, gympen, tas of jas, waar je bijvoorbeeld een maandje extra voor moet sparen. En vaak ook hebben we tegelijk grotere financiële wensen zoals, een vakantie, nieuwe bank of bed. Voor die grotere doelen kan je natuurlijk naar de bank toe stappen maar meestal doe je dat niet, je maakt een financieel plan.

Zo heeft je bedrijf ook verschillende financiële doelen. Het eerste financiële doel is je eigen inkomen genereren. Kleine investeringen zijn hier ook een voorbeeld van, nieuwe telefoon, printer, pc. Ondernemers – bedrijven hebben ook grotere doelen, die nieuwe of jong gebruikte auto, online-training, een pand of ruimte en misschien zelfs personeel.

 

 

Waar begin je?

 

Hoe ga je aan het begin van het jaar nou ervoor zorgen dat jij je financiële doelen dat jaar gaat behalen. En waarom doen we dit eigenlijk? En wat nemen we als startpunt.

Als startpunt kijken we naar het afgelopen jaar of jaren. Hebben we daar onze doelen behaald of was er geen financieel plan. Wat hebben we moeten doen om te komen waar we zijn en was dat haalbaar of moesten we dat bijstellen.

De reden dat we dit doen is omdat is dat we vaak wensen en dromen hebben. Zonder een plan kom je dan niet ver. We leren van kleins af aan dat als je iets wilt hebben je daar zelf eerst voor moet sparen. En als je het op papier zet wordt het ineens overzichtelijk. Veel ondernemers doen dit niet, niet omdat ze niet willen maar omdat ze eigenlijk geen idee hebben waar te beginnen. Het verstand zegt dus ja dat heb ik nodig maar zichzelf ertoe zetten is best wel lastig.

 

 

Een allergische reactie

 

Zo had ik ook laatst een opdrachtgever waarbij ik voorstelde om een planning te maken voor het komende jaar. Het idee alleen al riep een soort van allergische reactie op haar/hem af. Deze ondernemer moest het eerst eens worden met zichzelf, weten waar ze/hij naartoe wilde voor dit jaar en dan pas alles op papier zetten. Ik heb deze opdrachtgever een paar weken aan laten modderen en toen weer eens gevraagd hoe het daar mee stond. Na die paar weken kreeg ik door dat ze/hij er nog niet uit was met hoe ze/hij dit vorm ging geven, dus er stond nog niets.

Ik gaf aan dat je eigenlijk heel vaak bezig moet zijn met je planning en dat zonder zo een soort van planning je eigenlijk maar wat aan het doen bent. Je begrijpt dat deze ondernemer wel wat structuur kan gebruiken. Dus nog eens 2 weken later gaf ik aan dat ik heel graag nu een gesprek met haar/hem wilde om nog even wat dingen te bespreken. Ik had vooraf al een opzet gemaakt over de diensten/ producten die we gaandeweg het jaar op verschillende wijze konden gaan inzetten. Natuurlijk met bijhorende tijdschema’s wat wanneer we moesten gaan promoten en waar.

 

 

Weet ik toch, ik ben hier om je te helpen!

 

Toen we elkaar eindelijk aan de telefoon hadden en ik vertelde dat we het over het jaarplan gingen hebben kreeg ik te horen dat ze nog niets op papier had staan. Mijn enige reactie was, dat weet ik toch, ik ben hier om je te helpen. Samen hebben we toen een heel uur gehad over alles wat mogelijk en haalbaar was en hier een planning van gemaakt. Nu was er een basis gelegd voor een financiële planning. Het een gaat namelijk niet zonder het ander. Opgelucht heeft deze opdrachtgever toen aangegeven dat het zo simpel kan zijn maar je soms even hulp nodig hebt van iemand die er net even anders naar kijkt.

Nu kijken we vaak terug en stellen onze plannen bij als er iets veranderd, mee zit, tegen zit, of als onze doelen niet haalbaar blijken of gaandeweg het jaar veranderen.

Het financiële jaarplan is hier onderdeel van. Dit plan waarin je opstelt hoeveel inkomen je zou moeten generen voor dat bepaalde salaris en misschien een kleine buffer. Je kijkt naar jezelf naar hetgeen wat jij minimaal nodig zou moeten hebben om je vaste lasten te betalen. Kijk hier scherp naar want als je eenmaal een goed haalbaar plan hebt opgesteld kan je deze weer gaan hergebruiken en dat scheelt een hoop werk.

Bij de opleiding Virtueel succes wordt er tijd besteed aan het maken van zo een plan. Als je eenmaal een plan voor jezelf hebt weet je ook hoe je een opdrachtgever hierbij kan helpen.

 

Help je opdrachtgever hierbij, vaak hebben ze geen idee waar te beginnen.

KOEmonniceren

KOEmonniceren

Communiceren zonder emotie

Volgens mij hebben we er bijna allemaal moeite mee als je echt door iets geraakt wordt om dan te communiceren zonder emotie. Hoe doe je dat? Hoe schakel je je emotie uit zodat je het enkel en alleen nog rationeel kunt bekijken, ik vind dat best lastig.

 

Maar waardoor komt dat

Wat maakt het nou zo lastig. Ze kunnen normaal gesproken best wel wat tegen mij zeggen, ik ga het gesprek altijd aan en een beetje kritiek vind ik eigenlijk best wel fijn. Zonder kritiek kan je niet beter worden en daar ben ik eigenlijk altijd wel naar op zoek. Wat het lastig maakt is dat ik er altijd van overtuigd ben dat de waarheid in het midden ligt en dat beide partijen dus een beetje gelijk hebben. Een iemand heeft dus volgens mij nooit helemaal gelijk. En daar gaat het kennelijk fout. Want vaak zijn de mensen waar ik dan een issue mee heb overtuigd van hun eigen gelijk.

 

Overtuigd eigen gelijk

Dus als ik tegenover iemand kom te staan die overtuigd is van zijn eigen gelijk is het eigenlijk al een half verloren/gewonnen zaak, gewoon omdat ik daar anders in sta. Ik kan het dan dus ook niet uitstaan als iemand vindt dat mijn argumenten totaal geen kant nog wal raken. En die van hem/haar wel. En dan komt de emotie naar boven. Heel lang kan ik rustig blijven en goed luisteren en als ik fout zit dat ook aangeven. Ik kan er dus echt niet tegen als iemand dan lekker door gaat drammen dat ik de enige ben in de hele zaak die ongelijk heeft.

 

Emotie

De een wordt boos en komt niet meer uit zijn woorden, ik sla dan dicht. Eigenlijk zou ik dan wel een potje willen gaan janken maar ik duw het heel hard terug. En huilen van oneerlijkheid, dat ik niet begrijp dat mensen zo kunnen reageren. Daar sta je dan met 50+ en nog steeds emotioneel incontinent! Maar als de persoon tegenover mij aan het huilen slaat dan doe ik ook rustig een potje mee (hellup).

 

Hoe kan je dit oplossen

Hier heb ik heel lang over nagedacht en het volgende van geleerd. Van tevoren ga ik bedenken wat er kan gebeuren, gebeuren in de zin van, wordt het een moeilijk gesprek of juist niet. Ik stel mij dan het ergste wat er kan gebeuren voor. Daar probeer ik dan een antwoord uit te putten om mijn gesprek mee in te gaan. En ik maak een lijstje van tevoren met mijn argumenten. Het voordeel van zo een lijstje is dat je het 9 van de 10 keer niet eens nodig hebt, niet uit je tas hoeft te halen omdat je precies weet wat er staat. En ik neem mij altijd voor om kalm te blijven. Diep ademhalen en gaan.

 

KOE

Wat ik geleerd heb bij de opleiding voor Virtueel Professionals is om een KOE-momentje in te lassen. Een moment waarop jij bewust een stilte laat vallen, Kaken Op Elkaar. Zo een KOE-momentje geeft aan dat jij bijvoorbeeld je standpunt hebt duidelijk gemaakt en je nu graag een reactie van de tegenpartij wenst. Ik gebruik nu een KOE-momentje ook om even weer mijn emoties onder controle te krijgen, een soort van reset. En ik kan het iedereen aanbevelen, het werkt echt.

 

Laatste redmiddel

Mijn laatste redmiddel (alleen voor al ik het emotioneel ff niet meer trek) is dat ik het gesprek afbreek. Dat ik de persoon met wie ik het gesprek heb bedank (het komt dan uit mijn tenen maar ik vind het wel professioneel) en het gesprek beëindig. Indien er een vervolg noodzakelijk is dan geef ik aan dat ik dit over de mail ga regelen.

 

Probeer professioneel te blijven en te bedenken dat de persoon waar jij je gesprek mee aan gaat misschien net zo baalt. Blijf kalm en vooral blijf bij jezelf!  En ik denk dan nog even aan mijn lijstje en het KOE-momentje en jij?

 

Het factureringssysteem automatiseren

Het factureringssysteem automatiseren

Peppol

In 2008 is Peppol opgericht. Peppol (Pan – European – Public – Procurement – Online) is opgericht om ervoor te zorgen dat de overheden tussen de verschillende landen veilig facturen snel konden versturen en ontvangen. Nu is het ook klaar voor de zakelijke markt en zie je dat dit E-factuur netwerk zich in een razendsnel tempo aan het uitbreiden is.

 

Hoe werkt het

Als onderneming hebt en je wilt graag via deze weg facturen ontvangen en versturen heb je een Peppol ID nodig. Voor het aanvragen van zo een account heb je een KVK-, BTW- en IBANnummer nodig. Meestal krijg je binnen 48 uur een mail terug met deze goedkeuring en je ID.

De facturen worden via een bepaald formaat verstuurd en ontvangen. Dit is een XML-formaat, in Nederland is de UBL het meest gangbare formaat. UBL staat voor Universal Business Language. Dit UBL-formaat kan je nu al maken met de meeste ERP-systemen (boekhoudpakketten). Als jouw boekhoudpakket dit kan zet dit pakket een pdf-formaat om in een UBL. Heeft jouw boekhoudpakket niet de mogelijkheid om UBL-facturen te ontvangen en te versturen dan kan je een externe partij gebruiken die deze facturen kan omzetten naar UBL. Je betaalt dan tientallen eurocenten per factuur die je om wil zetten.

 

En daarna

Je hebt een Peppol ID en je kan e-facturen via het UBL-formaat versturen maar hoe doe je dat? Daarvoor moet je het netwerk Storecove gebruiken. Storecove zorgt ervoor dat je facturen worden verstuurd en ontvangen. Ontzettend veel grote bedrijven hebben al een eigen portal koppeling waarmee ze facturen over de digitale snelweg versturen.

Ideaal aan deze constructie is dat je je facturen direct vanuit je boekhouding kunt versturen en direct kunt ontvangen (mits deze is aangesloten) op je boekhouding.

In Storecove kan je zien wie al op deze wijze factureren en dat zijn er al vele (bijv. Kpn, Bol.com). Werkt het bedrijf waarmee jij facturen uitwisselt nog niet met Storecove dan kan je het aanvragen en ontvang jij gewoon je facturen in pdf. Storecove gaat dan met dit bedrijf kijken hoe ze dit samen in kunnen regelen.

Bij de overheden en gemeenten is het vanaf 18 april verplicht om deze wijze je factuur naar de overheid en gemeenten te versturen. Dus alle partijen die met de overheid werken factureren al op deze wijze.

 

Waarom

Waarom willen we nu het automatiseren van het factureringssysteem?

 • Makkelijker, je hoeft niet 2 of 3 x alle gegevens over te zetten
 • Minder kan op fouten (machines maken geen fouten mensen wel)
 • Sneller, je facturen worden gemiddeld 16 dagen eerder betaald (ze staan direct in het systeem)
 • Je verstuurde facturen kan je direct in je boekhoudsysteem zetten, of je verstuurt je facturen vanuit je boekhoudsysteem
 • Je kan besparen op mankracht
 • Geen nep-facturen meer

 

Hoezo bespaar je als het geld kost?

Hoe bedoel je dit bespaart kosten als het geld kost? Nou reken maar uit, als je iemand in dienst hebt die non-stop facturen voor jou aan het maken is of facturen aan het inboeken is zijn dat dure manuren.  Dan is zo een Storecove abonnement waarmee je onbeperkt facturen op kunt halen en versturen van slechts (EUR 10,00) per maand een hele kleine investering.

In de module Financiën en Statistiek van Virtueel Succes wordt alles nog eens haarfijn uitgelegd. Een must voor elke Virtueel Professional om als extra dienst aan te bieden.