Welk aanbod past het beste bij een ZZP- of MKB-bedrijf?

Welk aanbod past het beste bij een ZZP- of MKB-bedrijf?

In mijn vorige blog heb ik de volgende vraag beantwoord: ZZP of MKB: welke ondernemer is voor jou als VP interessant? We zien namelijk dat er steeds meer MKB-bedrijven op ons pad komen. Maar de dynamiek bij een bedrijf met personeel is natuurlijk heel anders dan bij een eenpitter. Waar kies je dan voor?

In dit blog heb ik ook verteld dat er geen zwart-witantwoord is. Er zijn nog meer aspecten die je mee moet nemen voordat je helder kunt stellen welke ondernemer het beste bij jou past. Daar gaan we vandaag op door.

 

Welk aanbod past het beste bij een ZZP- of MKB-bedrijf? 

Om te onderzoeken wat het voor jou interessant is, is het slim om 3 zaken uit elkaar te trekken:

 1. Welke diensten lever je?
 2. Op welke basis wil jij je diensten leveren?
 3. Welke rol wil jij graag hebben?

Laten we daar eens dieper op ingaan.

 

1. Welke diensten lever je?

Zoals je wellicht al weet, cluster ik alle taken, werkzaamheden en aandachtsgebieden binnen een bedrijf onder 7 onderdelen (SOM7®). Als je naar deze 7 onderdelen kijkt dan weet je vast al op welk gebied jij je aanbod gebaseerd hebt. Welke expertise jij hebt en wat jij dus qua diensten aanbiedt in de markt.

Afhankelijk van dat aanbod, zal het soort werk anders zijn. Waar je bij dagelijks management meer secretariële ondersteuning biedt, zal je bij online marketing specialistische kennis inzetten. Hierdoor kan je pieken hebben qua taken en werkzaamheden. Zeker wanneer je online lanceringen begeleidt.

Sommige werkzaamheden hebben te maken met eenmalig inrichten of opzetten van zaken. Denk bijvoorbeeld aan een CRM inrichten. Maar als het eenmaal staat, is het werk gedaan. Kan je daarna nog andere zaken oppakken? Zijn die ook eenmalig? Of kan je blijvende ondersteuning bieden?

 

2. Op welke basis wil jij je diensten leveren?

Als je het liefst op continubasis ondersteunt, dan is het handig om werkzaamheden aan te bieden die dat ook vragen. Dat kunnen dagelijks terugkerende taken zijn. Maar ook wekelijks of maandelijks terugkerend. Hangt wederom helemaal van je aanbod af. Dagelijks management zegt al dat het dagelijks terugkerend is. Maar financiën kunnen zich prima focussen op 2x per maand bijvoorbeeld. Of 1x per week.

Vind je projectmatig werken veel leuker? Ontwikkel dan je eigen producten. Dat zijn vastomlijnde diensten met een kop en een staart. Een duidelijk voorbeeld is het bouwen van een website. Dat is op een gegeven moment klaar.

Geldt ook voor het inrichten en opzetten van online tools, zoals die CRM die ik hierboven al noemde. Of het organiseren van een event. Een scan doen waar de ondernemer staat met zijn bedrijf en dan een advies geven wat de next step is. Een boeklancering begeleiden. Achterstallige werkzaamheden uitvoeren zodat de ondernemer met een schone lei verder kan. Noem maar op, je kunt voor heel veel werkzaamheden een product ontwikkelen.

Natuurlijk kan je ook een combinatie van diensten aanbieden: zowel producten als ondersteuning op continubasis. Of eerst een product verkopen en vervolgens je dienst om op continubasis voort te zetten (te onderhouden) wat je in eerste instantie ontwikkeld had.

 

3. Welke rol wil jij graag hebben?

Ik praat graag over de rol die je in het bedrijf hebt i.p.v. een functie. Welke rol(len) wil jij oppakken?

 • Ben jij de uitvoerder?
 • Ben jij de manager?
 • Ben jij de (project)coördinator?
 • Stuur je teamleden aan?
 • Of ben je de adviseur voor de ondernemer?
 • Creëer of ontwerp je graag zelfstandig?
 • Ben jij de bouwer, de implementeerder?
 • Ben jij de sparringpartner?
 • Ben jij de expert in je vak die adviseert en implementeert?

De rollen die jij ambieert passen vaak bij het werk dat jij uitvoert, je aanbod in de markt. Als dat niet zo is, dan zou ik daar nog eens heel goed naar kijken.

Misschien vind jij het heerlijk om ergens in te duiken en dan te zorgen dat je de zaken eenmalig goed opzet. Maar daarna is de uitdaging voor jou weg. Betekent dat je het werk moet kunnen overdragen aan iemand die het op continubasis uitvoert en onderhoudt.

Kan ook zijn dat je ook graag die continuïteit biedt. Dan kan je dus gewoon door met de uitvoering. Dan moet daar ook plaats, geld en ruimte voor zijn.

Welk aanbod past het beste bij een ZZP- of MKB-bedrijf?

Bekijk jouw aanbod op basis van de bovengenoemde 3 punten. Analyseer vervolgens wat het beste bij jou past.

 • Kan je nog iets aanscherpen?
 • Klopt jouw aanbod bij de rollen die jij ambieert?
 • Wil je zaken graag afronden en overdragen aan iemand anders?
 • Zie je kansen door producten en diensten te combineren?

Bedenk dan wat beter bij jou past: een ondernemer die alleen werkt? Die geen teamleden heeft? Of een ondernemer met personeel of een extern team. Waardoor je zaken kunt overdragen. Of waardoor je kunt gaan managen.

Heb je een expertise die veel microbedrijven niet in huis hebben? Waarvoor ook geen fulltime werk is? Dan liggen hier ook kansen bij MKB-bedrijven waarbij je toch op continubasis kunt ondersteunen.

Onderzoek wat écht bij jou past. Daarmee heb jij je eigen unieke aanbod in de markt. 

Ben heel benieuwd naar jouw reactie op deze blog. Vertel het hieronder!

Deel met je netwerk:

ZZP of MKB: welke ondernemer is voor jou als VP interessant?

ZZP of MKB: welke ondernemer is voor jou als VP interessant?

Welke klant past er bij jouw diensten? Bij jouw aanbod? Bij jouw werkwijze? Allemaal vragen die heel belangrijk zijn als je je eigen bedrijf als Virtueel Assistent, Professional of Virtueel Manager hebt. Wanneer je net start, ga je – als je slim bent – dit eerst onderzoeken. Om te kijken waar de vraag in de markt is. Om te horen wat potentiële klanten zoeken en nodig hebben.

Ondertussen merken we dat de markt ons steeds beter leert kennen. Dat ze steeds meer weten dat we bestaan. Vooral in de wereld van ZZP ondernemers zijn we behoorlijk bekend. Zeker die ZZP ondernemers die bij Business Coaches leren wat ondersteuning door een VA, VP of VM oplevert.

Maar hoe zit dat met de MKB wereld? Kennen zij ons ook? En wat is dan slim voor jou?

 

ZZP of MKB: welke ondernemer is voor jou als VP interessant? 

Er is geen eenduidig antwoord welke ondernemer het meest interessant is. Met een ZZP ondernemer samenwerken is laagdrempelig (1-op-1), maar vaak is er minder budget en dus beperkte  mogelijkheden. Bij een MKB’er liggen meestal grotere kansen omdat er meer werk en budget is.

Laat ik eerst de termen ZZP en MKB eens nader uitleggen.

 

Wat bedoelen we nou echt met ZZP

ZZP betekent feitelijk het hebben van een eenmanszaak (in KvK termen) waarbij er geen personeel is. ZZP = Zelfstandig Zonder Personeel. Een eenmanszaak kan echter wel personeel aannemen. En heel goed draaien. Als we het heel zuiver willen houden praten we dus niet over ZZP maar een eenmanszaak. Net als jij vast een eenmanszaak hebt.

De rechtspersoon B.V. kan echter ook een eenpitter zijn. Iemand start een B.V. omdat de omzet zo hoog is dat het belastingtechnisch interessanter is om een B.V. te hebben. Of omdat iemand een grote som geld in zijn bedrijf inbrengt waardoor het belastingtechnisch interessanter. En er zijn zelfs ondernemers die meer status ontlenen aan het hebben van een B.V. waardoor ze voor deze rechtspersoon kiezen.

Deze ondernemer kan in dit voorbeeld dus ook een ZZP’er zijn. Je zult begrijpen dat een ondernemer die een B.V. heeft, vaak meer omzet heeft en daardoor dus meer mogelijkheden kan bieden. Maar ook hier geldt dat het niet altijd zo is.

 

Wat houdt MKB dan in

Ook MKB is een ruim begrip. Want qua rechtsvorm kan het van alles zijn, maar meestal betreft het een B.V. Als je echter naar de uitleg van een Midden- en Klein Bedrijf kijkt, dan gaat het om de hoeveelheid medewerkers die ze in dienst hebben.

Men maakt vaak het onderscheid in de volgende categorieën:

 • 2-9 medewerkers
 • 10-49 medewerkers
 • 50-99 medewerkers
 • 100-249 medewerkers

Bedrijven met 250 of meer medewerkers vallen onder de term ‘Groot Bedrijf’.

Kijk ook eens naar het overzicht MKB in Beeld 2018 waarin de verdeling qua aantal bedrijven en wel/niet medewerkers mooi is weergegeven. 

 

Wat is interessanter: ZZP of MKB?

We gebruiken de termen ZZP of MKB juist omdat het nou eenmaal makkelijk communiceert. Iedereen weet wat je hiermee bedoelt. Maar het verduidelijkt nu nog niet welk bedrijf beter bij jou past.

Feitelijk gaat het namelijk helemaal niet om een eenmanszaak of dat iemand personeel aangenomen heeft. Wat interessant is, is dat het een goedlopend bedrijf is. Een ondernemer met omzet. En door omzet ook werk kan uitbesteden EN hiervoor kan betalen. 

Wat je dus aan de voorkant moet achterhalen voordat je met een ondernemer een samenwerking aangaat is:

 1. Hoeveel jaaromzet draait het bedrijf?
 2. In welke fase zit het bedrijf? (zie ook tip 2 in mijn boek Experttips voor samenwerken met een VA
 3. Wat is zijn doel voor het komend jaar?
 4. Welke zaken heeft het bedrijf op de rit en welke juist niet?
 5. In hoeverre past jouw aanbod / dienstenpakket bij de vraag van deze ondernemer?

 

De volgende stap

Naast het voorgaande is het ook belangrijk om te kijken wat jouw aanbod is. En bij wat voor soort ondernemer/bedrijf jouw aanbod het beste past. Passend bij de fase waarin jij zit met jouw bedrijf.

 • Welke diensten lever je?
 • Op welke basis wil jij je diensten leveren?
 • Welke rol wil jij graag hebben?

Daarover vertel ik je graag meer in de volgende blog: Welk aanbod past het beste bij een ZZP- of MKB-bedrijf?

 

Ben heel benieuwd naar jouw reactie op deze blog. Vertel het hieronder!

Deel met je netwerk:

Bied jij de diensten waar ondernemers op zitten te wachten?

Bied jij de diensten waar ondernemers op zitten te wachten?

Als het goed is, heb je aan de hand van mijn vorige blog de ondernemers die jij spreekt onder de loep genomen: zijn dit potentiële opdrachtgevers voor jou of niet? Zo niet, dan is dat de eerste stap die je gaat zetten. Je gaat op zoek naar andersoortige ondernemers.

Is het wel de juiste doelgroep maar slaat je aanbod niet aan? Vinden ze het niet interessant? Vragen ze zich af of het iets oplevert om met jou samen te werken? Ontdek dan in deze blog hoe je je eigen aanbod kunt onderzoeken.

 

Bied jij de diensten aan waar ondernemers op zitten te wachten? 

Eigenlijk is het heel simpel. Ieder bedrijf biedt een dienst of product aan waar de markt behoefte aan heeft. Of het nou een grote zakelijke dienstverlener als een bank over verzekeraar is, de bakker om de hoek, een fysiotherapeut, een timmerman of de HEMA. Ieder bedrijf biedt iets aan en krijgt zijn diensten of producten alleen verkocht als de doelgroep dit interessant, leuk, lekker, gezellig, noodzakelijk of belangrijk vindt.

Eens?

Daar draait het bij jouw dienst ook om. Jij krijgt je diensten alleen verkocht als die doelgroep waar je je op richt daar ook behoefte aan heeft. En in jouw geval zal die behoefte over een probleem gaan. De ondernemer worstelt met een probleem en dat probleem wil hij opgelost zien.

Wat is dan belangrijk om te doen?

Stap 1: onderzoek het probleem

Ga met de doelgroep die je voor ogen hebt het gesprek aan. Vraag heel goed door naar welke problemen ze in hun bedrijf ervaren. Waar worstelen ze mee? Wat vinden ze ingewikkeld? Wat willen ze anders zien? Waarom is dat belangrijk voor hun/hun bedrijf? Durf echt goed te onderzoeken en door te vragen. Hier ligt de basis van je aanbod. Hoe meer ondernemers hetzelfde probleem ervaren, des te duidelijker krijg jij beeld wat jij kunt oplossen met jouw diensten.

Stap 2: onderzoek de oplossing

Vervolgens vraag je door naar wat er volgens hen nodig is om het probleem op te lossen. En dit is een cruciale en lastige, want vaak weten ze het zelf niet. Dat betekent dat jij hier zelf ook over na moet denken. Want gewoonweg voor hen gaan werken, is niet de oplossing. Dat kan, dan besteden ze taken gewoonweg uit, maar is dat voldoende om het probleem op te lossen? Of is er meer voor nodig? Gaan we brandjes blussen of lossen we het probleem voorgoed op?

Stap 3: creëer een passend aanbod

Als jij weet wat het probleem is én hoe je het probleem kunt oplossen, kan jij pas een aanbod ontwikkelen. Pas dan weet je welke diensten jij kunt bieden om jouw doelgroep echt te helpen. En dat zijn diensten waar deze doelgroep ook echt behoefte aan heeft. Dit zoeken ze. Dit hebben ze nodig. En hallelujah, waar was jij al die tijd?

Ik weet dat de meeste ondernemers nog niet van een Virtueel Professional of Virtueel Assistent hebben gehoord. Dat is een uitdaging én biedt kansen. Want je zult ze moeten uitleggen van het betekent en inhoudt, maar het triggert ook meteen omdat ze er nog niet kennen. Dus een gesprek aanknopen is een stuk makkelijker. Jij zult echter degene zijn die vertelt waarom het zo interessant is. Waarom op afstand werken prima kan. Dat is de onderbouwing ter versterking van jouw aanbod. De laatste stap om ze JA te laten zeggen.

Maar het begint allemaal bij het aanbieden van diensten waar je doelgroep op zit te wachten. Net als de bank, verzekeraar, bakker, fysiotherapeut, timmerman en de HEMA…

Vind je het lastig om de oplossing aan te dragen? Weet je niet hoe je een passend aanbod kunt ontwikkelen? Een paar keer per jaar geef ik de 2 daagse training Meer Klanten door een Onweerstaanbaar VP Aanbod. Daarin leer je exact hoe je dat doet, wat interessant voor jou én voor je klanten is, welke tarieven je hanteert, etc. Lees er meer over op mijn website zodat je ontdekt hoe je niet langer hoeft te ploeteren om potentiële klanten te overtuigen, omdat je een onderbouwd en bewezen aanpak leert.

Ben heel benieuwd naar jouw reactie op deze blog. Vertel het hieronder!

Deel met je netwerk:

Hoe zorg jij dat je jouw doel gaat halen?

Hoe zorg jij dat je jouw doel gaat halen?

Het einde van een kalenderjaar is het perfecte moment om plannen te smeden voor het volgend jaar. Om te bedenken wat je wilt bereiken. Wat je anders gaat doen. Welke nieuwe stappen je gaat zetten. Wat je gaat afsluiten. Of wat je gaat starten.

Vaak ben je als VP vooral gericht op je klanten. Je bent met hun bedrijf bezig. Je denkt na over de stappen die zij kunnen zetten. Hoe je hen daarbij kunt helpen. Enorm waardevol en dat willen ze natuurlijk heel graag. Dat jij als sparringpartner met hen meedenkt.

Maar daarnaast heb jij ook een bedrijf. Moet jij je eigen plannen maken. En vaak schiet dat er bij in.

 

Hoe zorg jij dat je jouw doel gaat halen?

Doordat je zo druk bent met jouw klanten, denk je te weinig na over jouw eigen bedrijf. En het grappige is dat het vaak voor jouw klanten ook zo werkt: zij zijn druk met hun klanten. Jij bent de stok achter hun deur om mee te denken, planningen te maken, te zorgen dat ze in de actiestand blijven.

Wat is jouw stok achter de deur? Wie helpt jou met planningen maken? Wie zorgt dat jij in de actiestand blijft? Juist: niemand. Hoe goed we het ook voor de ander allemaal weten, het zelf doen is ook voor de gestructureerde en georganiseerde Virtueel Professional een ding 😉

Toch adviseer ik je om het wel te doen. Om wel plannen te maken. Om even stil te staan bij wat er goed ging en wat beter kan. Omdat je jouw bedrijf gestart bent met een doel. Dat doel je wil je halen, soms bijstellen of geheel veranderen.

Iedereen zit met zijn of haar bedrijf in een andere fase. Kijk daarom niet naar een ander, maar naar jouw bedrijf. De fase waarin jouw bedrijf zit en wat voor jou de beste volgende stap is.

Hoe zorg jij dat je jouw doel gaat halen?

Hoe doe je dat? Werk de volgende punten voor jezelf uit zodat je een totaalplaatje vormt van jouw doel voor volgend jaar. En natuurlijk geldt hier dat je alleen de vragen die bij jou passen hoeft te beantwoorden.

 

1. Wat wordt je financieel doel?

Het begint bij je financieel doel omdat je van je bedrijf moet kunnen leven. Tenminste, dat is mijn uitgangspunt. Dat je dat wilt bereiken. Beantwoord de volgende vragen voor jezelf:

 • Wat heb je dit jaar verdiend?
 • Wat wil je volgend jaar verdienen?
 • Wanneer wil je stoppen met je baan in loondienst?
 • Wanneer stopt je uitkering bij het UWV?
 • Welke investeringen wil je doen en hoeveel geld heb je daarvoor nodig?
 • Wanneer ga je je tarieven verhogen?

 

2. Hoeveel klanten heb je nodig?

Om je financieel doel te bereiken, is het slim om uit te rekenen hoeveel klanten je nodig hebt:

 • Hoeveel klanten heb je nu?
 • Hoeveel nieuwe klanten heb je nodig?
 • Wanneer wil je die nieuwe klant hebben?
 • Als je producten aanbiedt: hoeveel producten wil je verkopen? Hoe vaak?
 • Zijn er klanten waar je liever afscheid van neemt?

 

3. Welke diensten/producten bied je aan?

Zo aan het einde van het jaar is het ook slim om te onderzoeken of je aanbod nog klopt. Of dit het moment is om wijzigingen aan te brengen:

 • Lever je de diensten waar je (nog) blij van wordt?
 • Zijn er diensten waar je liever mee stopt?
 • Welke nieuwe expertise heb je opgedaan?
 • Welke nieuwe diensten wil je gaan aanbieden?

 

4. Welke nieuwe ontwikkelingen wil je volgend jaar ondergaan?

Het kan ook zijn dat je juist volgend jaar die nieuwe stap wilt zetten. Dat je juist nieuwe ontwikkelingen wilt doormaken die je gaat inplannen in jouw jaardoel. Denk aan zaken als:

 • Nieuwe expertise leren
 • Nieuwe doelgroep aanboren
 • Meer uren draaien of juist minder
 • Buitenshuis gaan werken
 • Samenwerken met een collega VP
 • Een nieuw product ontwikkelen

Allemaal ingrediënten om voor jezelf helder te krijgen wat jij wilt doen volgend jaar. Wat jij wilt bereiken. En nadat je dit helder hebt, maak je hier een bijbehorende planning bij. Bepaal het tijdspad voor ieder onderdeel zodat je kunt focussen om je doelen ook daadwerkelijk te realiseren. 

 

Op een succesvol 2018!

Ben heel benieuwd naar jouw reactie op deze blog. Vertel het hieronder!

Deel met je netwerk:

Wanneer is de markt met Virtueel Professionals verzadigd?

Wanneer is de markt met Virtueel Professionals verzadigd?

Het begint een veel gehoorde term te worden: werken als Virtueel Assistent of Virtueel Professional. Zowel in ondernemersland als bij support professionals die overwegen om de stap naar VA of VP te zetten.

Het wordt door de nationale beroepengids vermeld als een baan met toekomst. Steeds meer mensen ambiëren het om de stap naar ondernemerschap te zetten. Om werk en privé beter te kunnen verdelen. Om zelf verder te ontwikkelen. Om je eigen tijd in te kunnen plannen. Een stuk vrijheid te creëren. Dus het klinkt geweldig!

MAAR, krijg ik regelmatig te horen, is er wel genoeg werk voor Virtueel Professionals?

Wanneer is de markt met Virtueel Professionals verzadigd?

Toen ik in 2013 met de Academie startte, waren er nog nauwelijks VA’s in Nederland. Een opleiding bestond niet eens. Terwijl het beroep van VA in Amerika toen al 10 jaar bestond. Jawel, al 10 jaar!

Door onderzoek te doen bij heel veel verschillende ondernemers bleek dat zij enorm veel behoefte hadden aan het laagdrempelig uitbesteden van werk. Sommigen omdat ze bepaalde kennis niet in huis hebben. Anderen omdat ze gewoonweg te druk zijn.

Niet iedere ondernemer wil of kan mensen in loondienst nemen. Dus de optie om voor slechts een paar uur per maand met een zelfstandig Virtuele Assistent te gaan werken, werd enthousiast ontvangen.

De vraag in de markt was dus duidelijk aanwezig. En in de praktijk bleek het ook echt zo te zijn.

Ondertussen zijn we 4 jaar verder. In die 4 jaar zijn al weer verschillende zaken veranderd. Aan de ene kant merken we dat een bepaalde groep ondernemers ondertussen het bestaan van de VA kent en veel om ondersteuning vraagt (joehoe!). Aan de andere kant merken we dat de wensen die ondernemers hebben qua ondersteuning ook een verdere ontwikkeling doormaakt.

Logisch natuurlijk, want de tijd staat niet stil. Meer en meer praten we over digitalisering, automatisering, robotisering, online ondernemen, mobile first, big data, noem maar op.  

wanneer is de markt met virtueel professionals verzadigd

Dat heeft een enorme – positieve – impact op het werk voor VA’s. Dat is ook een van de redenen waarom ik vind dat de titel Assistent niet langer de lading dekt. De kennis en vaardigheden die VA’s vandaag de dag krijgen, zijn van zo’n orde dat het ware experts zijn. Professionals op hun eigen vakgebied en specialisme, maar wel met nieuwe expertise op het gebied van digitaliseren, automatiseren, online ondernemen en alles wat daar bij hoort.

 

Wat heeft dat te maken met de vraag of de markt verzadigd is door het aantal beschikbare VP’s?

Doordat de ontwikkelingen niet stilstaan, zal er altijd vraag blijven naar experts. Die up to date kennis hebben. Die weten hoe bepaalde zaken werken en waarom het zo gedaan wordt.

Daarnaast is er nog een hele markt die het bestaan van de Virtueel Professionals helemaal niet kent. Daar valt heel veel te halen. En ja, ook bij MKB bedrijven die werknemers in dienst hebben. Deze werknemers hebben vast niet de expertise die jij als VP wel hebt. Waardoor MKB ondernemers die expertise inkopen om slagen te maken.

 

Wat kan jij doen om interessant voor de markt te blijven?

 1. Zorg dat je die expert wordt. Dat ondernemers juist met jou willen werken om de expertise die jij biedt.
 2. Zorg dat je up to date blijft met alle ontwikkelingen. Zowel op het gebied van jouw specialisme als over de ontwikkelingen in de markt en de digitaal transformerende wereld.
 3. Zorg dat je zichtbaar bent in de markt. Dat ondernemers weten dat je bestaat. Jou weten te vinden en zien/lezen/horen wat jouw expertise is.
 4. Zorg dat je een paar opdrachtgevers naast elkaar hebt waardoor je niet in een gat valt wanneer 1 opdrachtgever stopt.

Vergeet niet: 99% van de ondernemers in NL bestaat uit midden- en kleine bedrijven. De markt is enorm groot. En er is altijd vraag en werk voor talenten.

Ben heel benieuwd naar jouw reactie op deze blog. Vertel het hieronder!

Deel met je netwerk:

De perfecte samenwerking start bij commitment

De perfecte samenwerking start bij commitment

Wanneer je een samenwerking met een opdrachtgever start, is het belangrijk om helder te krijgen wat de wensen van deze opdrachtgever zijn. Waar worstelt hij mee? Wat heeft prioriteit? Welk doel heeft hij op de korte en op de lange termijn. Allemaal vragen die jou helpen om te begrijpen wat er speelt.

Vervolgens lijkt het vrij eenvoudig; je maakt afspraken, legt alles (contractueel) vast en je begint. Toch?

Helaas merken we in de praktijk dat niet iedere samenwerking soepel verloopt. Reden: we houden aan ons niet aan de afspraken. De opdrachtgever levert geen content aan. Of veel te laat. Er zijn wel plannen, maar op een of andere manier gebeurt er niets.

Hoe zorg je dat dit verandert? Wat kan je doen om het tij te keren? Mijn advies is om dit vanaf het startmoment van de samenwerking al helder te stellen.

Waarom de perfecte samenwerking start bij commitment

Ik ben er van overtuigd dat in de basis iedere opdrachtgever heel graag stappen wil zetten. Dat hij of zij echt doelen voor ogen heeft. Dat er wensen en dromen aan ten grondslag liggen om dit doel te bereiken. De missie is helder.

MAAR….

Een hele grote MAAR. Want voor veel ondernemers is dit een enorme klus. Het klinkt allemaal helder en eenvoudig maar ga het maar eens doen. Hoe zorg je dat je:

 • gemotiveerd en gedreven aan de slag gaat en blijft?
 • genoeg inspiratie houdt om steeds weer nieuwe blogs te schrijven?
 • blijft doorzetten terwijl je soms liever de handdoek in de ring wilt gooien?
 • nieuwe klanten blijft aantrekken waardoor je genoeg omzet draait?
 • niet verlamd raakt bij een spannende stap die je niet eerder gezet hebt?

Het valt echt niet mee. Laten we dat vooral beseffen.

MAAR….

Als er niets gebeurt, als je opdrachtgever niet de benodigde stappen zet, dan stagneert de boel. Jij kunt niets als je opdrachtgever niets doet. Hoe frustrerend. Want vaak loop jij dan spaak.

 • Je hebt uren gefactureerd die je niet kunt maken.
 • Je hebt tijd gereserveerd die niet benut wordt.
 • Je blijft trekken en duwen maar er verandert niets.

En je voelt je vast – zoals menig VP – enorm bezwaard bij dit alles en je vind het heel vervelend voor je opdrachtgever.

Wat er mist is commitment. Commitment van je opdrachtgever op het moment dat de samenwerking start. Iemand kan je heel leuk zijn plannen vertellen, maar als hij niet gecommitteerd is, gebeurt er niets.

Vaak is het zo dat dit soort ondernemers hopen dat jij het probleem gaat oplossen. Dat jij de content aanlevert. Dat jij klanten werft. Dat jij zorgt voor continue zichtbaarheid. Ze zullen het niet zo zeggen maar stilletjes hopen ze dat jij zorgt dat het bedrijf enorm goed gaat lopen. En dan kunnen zij doen wat ze leuk vinden: hun diensten leveren.

MAAR…

Zo werkt het niet. Het kan niet zo zijn dat jij de initiator van alle aspecten in iemands bedrijf bent. Dat jij de kar trekt. Jij hebt een ander bedrijf. Jij bent goed in andere zaken. Jij bent een Virtueel Professional met jouw eigen expertise. Jij hebt niet de expertise van je opdrachtgever.

Hoe verander je dit? Door voordat je een samenwerking start eerst heel duidelijk commitment van de opdrachtgever vraagt. Tijdens het intakegesprek ga je heel duidelijk stellen hoe jij een samenwerking voor je ziet. Wat jij van de opdrachtgever verwacht. En wat de opdrachtgever van jou kan verwachten.

Denk aan zaken als:

 • Aan de voorkant commitment vragen voor het aantal uren dat je ingehuurd wordt.
 • Wat is er exact nodig qua inhoud, op welke wijze wordt dit aangeleverd en wat zijn de deadlines.
 • Welke planning ligt hier aan ten grondslag en wat zijn de consequenties als de planning niet gehaald wordt.
 • Hoe en wanneer ben jij bereikbaar bij dringende vragen.
 • Bepaal wanneer jullie werkoverleg hebben zodat je regelmatig op de hoogte wordt gehouden.
 • Zorg dat jullie regelmatig evalueren of het goed werkt. Vooral in de beginfase van de samenwerking.

Als je tijdens het intakegesprek al duidelijk jouw wensen in de samenwerking stelt, hoor je vanzelf of de opdrachtgever dit kan waarmaken. Of hij dit ook zo voor ogen ziet. Of dat er al een twijfel ontstaat. Dan kun je nu nog van de samenwerking af zien of een andere constructie bedenken die voor beiden wel werkt.

Wees zakelijk. Denk aan het belang van beide bedrijven. De perfecte samenwerking start bij commitment van beide partijen.

Ben heel benieuwd naar jouw reactie op deze blog. Vertel het hieronder!

Deel met je netwerk: