Academie voor Virtueel Professionals

Training en opleiding van Virtueel Support Professionals

Stijg er bovenuit!

Eigen bedrijf starten?
Academie voor virtueel professionals

Academie voor Virtueel Professionals

Voorsprong door vooruitgang!

Werken als Virtueel Assistent / Virtueel Professional / Virtueel Manager betreft een relatief nieuw beroep in Nederland en België wat steeds bekender wordt.

Veel professionals in ondersteunende beroepen zetten de stap naar nieuwe kennis en vaardigheden verkrijgen, passend bij een wereld waarin digitaliseren, online ondernemen en locatieonafhankelijk werken steeds relevanter wordt. Dit biedt nieuwe kansen op de veranderende arbeidsmarkt. Zowel in loondienst als vanuit zelfstandig ondernemerschap.

Zelfstandig ondernemerschap

Sinds 2013 leren wij support professionals hoe zij hun expertise kunnen benutten om een succesvol bedrijf aan huis te bouwen. Als VA of professional met specialistische kennis help je kleine bedrijven door gericht werkzaamheden uit handen te nemen vanaf een paar uur per week.

Onze geteste en bewezen aanpak mét verdienmodel heeft ervoor gezorgd dat reeds honderden professionals hun eigen bedrijf gestart zijn en vanuit vrijheid keuzes maken in hun werkzame leven passend bij de eigen wensen.

Werkzaam bij MKB

Support professionals in loondienst worden opgeleid en getraind in diverse online expertises om MKB ondernemers te helpen bij het online ondernemerschap:

  • Door het bedrijf te helpen met online zichtbaarheid op de diverse online kanalen om leads aan te trekken.
  • Inregelen dat klanten de producten en diensten online via de website kunnen inplannen, bestellen, aanvragen, kopen.
  • Zorgen dat teamleden locatieonafhankelijk -virtueel- optimaal kunnen (samen)werken.
  • Efficiënter inrichten van bedrijfs- en klantprocessen door werkzaamheden te digitaliseren, systematiseren en zelfs te automatiseren.

Hierdoor creëer je zelf een toekomstgerichte baan waarbij je zorgt dat je werkgever de benodigde online expertise in huis heeft.

Petra Fehring - Oprichtster

Wat is het verschil tussen een VA en VP?

Er zijn verschillende levels en rollen. Kijk wat het inhoudt, wat jouw achtergrond is en wat jij ambieert om te doen.

"De persoonlijke betrokkenheid van Petra is enorm waardevol. Haar passie, kennis en ervaring straalt uit naar de cursisten. Heel bijzonder!"

— Miranda Domburg, Dantimee

VIRTUEEL ASSISTENT of professional TAKEN

Welke rol ambieer jij?

Iedere ondernemer heeft veel uitvoerende werkzaamheden op het gebied van online marketing en de backoffice taken. Werkzaamheden die noodzakelijk maar heel arbeidsintensief zijn. Vaak hebben ondernemers deze expertise niet zelf.

Snelgroeiende bedrijven zoeken vaak specialistische kennis om een volgende stap met hun bedrijf te zetten. Inhoudelijk advies geven, een plan van aanpak opstellen en de implementatie/uitvoering oppakken is dan het level wat jij biedt.

Wanneer de ondernemer uit de operatie wil stappen, is er behoefte aan een (bedrijfs/project)manager die zorgt dat werkzaamheden rondom groei worden geprioriteerd en gemanaged en het team wordt aangestuurd. Dat vraagt om strategische kennis van ondernemerschap op jouw vakgebied.

Afhankelijk van jouw werkervaring en ambitie kun je werken als

  • Virtueel Assistent (VA) om ondersteuning op continue basis te geven.
  • Virtueel Professional (VP) om vanuit een specifieke expertise advies, plan van aanpak en implementatie te bieden.
  • Virtueel Manager (VM) om het team te begeleiden en als strategisch sparringpartner met ondernemers groeistappen te zetten.

Wensen van ondernemers

De meest gestelde vraag van ondernemers m.b.t. ondersteuning bij hun bedrijfsactiviteiten is op het gebied van:

  1. Online marketing & sales
  2. Operationele bedrijfs- en klantprocessen

Ook Virtueel Professionals hebben vaak een voorkeur voor een van deze twee vakgebieden, waarbij je je binnen elk vakgebied nog nader kunt specialiseren.

De vakinhoudelijke opleidingen bij de Academie voor Virtueel Professionals vallen onder een van deze twee thema’s. Nadere informatie over de in totaal 7 onderdelen waar je support in kunt leveren, vind je terug bij onze SOM7® methode.

Hoe word je een virtueel assistent